INFORMACJA  O  OCHRONIE  ORAZ  SPOSOBIE  PRZETWARZANIA DANYCH  OSOBOWYCH  PRZEZ  HORSE MOVE JULIA KRENCIK 

Od 25 maja 2018 roku jako Administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich wykorzystanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

W świetle powyższego uprzejmie informuję, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest HORSE MOVE Julia Krencik

Cel oraz podstawa prawna wykorzystywania  Państwa danych osobowych 

Państwa dane osobowe pozyskiwane są w związku ze świadczeniem usług w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej  Horse Move Julia Krencik. Dane wykorzystywane są w okresie korzystania ze świadczonych usług do nw. celów : 

 1. zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług), w tym zapewnienie wysokiej jakości usług i ich rozliczeń po zakończeniu ich świadczenia;
 2. prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. prowadzenie działań marketingowych oraz reklamowych podejmowanych przez Horse Move Julia Krencik; 
 4. przeciwdziałanie oraz dochodzenie roszczeń;
 5. archiwizacja;
 6. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
 7. Sporządzanie oraz obsługa dokumentów księgowych
 8. Autoreklamy na stronie internetowej HorseMove.pl oraz facebooku Horse Move (dotyczy zdjęć oraz filmów z Państwa wizerunkiem)

Dane osobowe potrzebne do realizacji obowiązków prawnych wykorzystywane będą przez Horse Move Julia Krencik:

– przez okres świadczenia usług

– przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane,

– do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych:

 1. imię i nazwisko, numer telefonu, pocztowy adres korespondencyjny i adres poczty e-mail osoby kontaktowej z Państwa strony,
 2. imię i nazwisko, numer telefonu Państwa dziecka, jeżeli ono korzysta ze świadczonych usług
 3. Zdjęcia lub filmy z Państwa wizerunkiem, wizerunkiem Państwa dzieci i/lub osób towarzyszących, powiązane jedynie z działalnością firmy, tj. Dokumentacja zdjęciowa, filmowa z czasu nauki jazdy, treningów, zawodów, organizowanych imprez firmowych, wydarzeń sportowych itp. udostępniane będą na stronie internetowej HorseMove.pl oraz stronie na Horse Move na facebooku.

Przekazywanie danych

Horse Move Julia Krencik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przekazuje dane osobowe następującym podmiotom:

 1. Osobom współpracującym z firmą w ramach prowadzonej działalności (w przypadku konieczności przekazania realizacji usługi osobom współpracującym np. instruktorom współpracującym i prowadzącym zajęcia);
 2. Biurom Księgowym obsługującym księgowość firmy Horse Move Julia Krencik;
 3. Organizatorom zgrupowań, imprez sportowych i/lub rekreacyjnych w przypadku Państwa uczestnictwa lub uczestnictwa Państwa dzieci w ww. zgrupowaniach, imprezach;
 4. Firmom kurierskim i pocztowym, w przypadku konieczności dostarczenia do Państwa przesyłki;
 5. Kancelariom prawnym, którym firma zleci np. prowadzenie postępowania;
 6. Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane nie są przekazane do państw trzecich. 

Prawo do dostępu do danych

Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprawniają Państwo do wystąpienia do nas z żądaniem:

 1. dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu ich sprostowania,
 2. uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 5. przeniesienia Państwa danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu

Wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonywania przez nas zobowiązań lub niezbędnych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów- mogą Państwo wnieść sprzeciw w sytuacjach szczególnych. W tym przypadku nie będzie nam wolno przetwarzać tych danych osobowych, chyba, że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Natomiast jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania wywołujący skutek natychmiastowy.

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uznają Państwo, iż dokonywane przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem- przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Formularze kontaktowe

Wysyłając formularz zgadzasz się na przetwarzanie danych kontaktowych wyłącznie przez Horse Move Julia Krencik do celów marketingowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)

Komentarze na stronie

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.